چه مقدار پول مورد نیاز برای راه اندازی کارخانه سنگ